ฝึกให้สุนัขถ่ายเป็นที่

ขั้นตอนการฝึกให้สุนัขถ่ายเป็นที่

1. หลังจากการกินอาหาร ดื่มน้ำ เล่น หรือตื่นนอน
มักเป็นเวลาที่ลูกสุนัขจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ลูกสุนัขเล็กๆ อาจถ่ายทุก
2-3
ชั่วโมง
2. เมื่อลูกสุนัขรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ
มักจะดมกลิ่นบนพื้น บางตัวอาจดมพื้นแล้ววิ่งวนไปรอบๆในเวลาเดียวกัน
ซึ่งจะต้องรีบนำลูกสุนัขไปยังที่ที่จัดไว้ให้ลูกสุนัขถ่ายทันที


3. วางลูกสุนัขลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ดูดซับได้ดี
นอกจากนี้ยังมีราคาถูกและหาง่าย
การเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ควรเหลือแผ่นเก่าไว้บ้าง
เพื่อให้ลูกสุนัขจำกลิ่นและถ่ายที่เดิมอีก


4. เมื่อลูกสุนัขขับถ่ายบนกระดาษแล้ว
เจ้าของควรแสดงความชื่นชมสุนัข ถ้าสุนัขไปถ่ายในบริเวณอื่น ก็ไม่ต้องลงโทษ
หรือจับสุนัขไปดมสิ่งขับถ่ายที่อยู่บนพื้น
เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรและจะทำให้สุนัขกลัวเจ้าของ


สิ่งขับถ่ายบนพื้นบ้าน

ควรรีบทำความสะอาดโดยใช้ยาฆ่าเชื้อและยากำจัดกลิ่น
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนผสม เพราะอาจทำให้

ลูกสุนัขคิดว่าเป็นกลิ่นของมัน
 การหัดให้ขับถ่ายนอกบ้าน

1. ลูกสุนัขที่เริ่มโตต้องหัดให้ขับถ่ายนอกบ้าน
เจ้าของจะต้องหมั่นสังเกตว่า สุนัขแสดงอาการอะไรก่อนการขับถ่าย

แล้วเปิดประตูบ้านให้สุนัขออกไป ต่อมาเมื่อปล่อยสุนัขออกไปขับถ่าย
จะเป็นช่วงเวลาที่สุนัขพอใจและเป็นนิสัย


2. พยายามให้สุนัขขับถ่ายในที่ห่างไกลจากตัวบ้าน
ซึ่งสุนัขมักจะถ่ายปัสสาวะตรงที่เดิมเสมอ


3. ปัสสาวะสุนัขเป็นกรด ซึ่งอาจทำให้หญ้าไหม้เป็นสีน้ำตาลหรือตายได้

การหัดให้ลูกสุนัขถ่ายตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดให้
เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องใช้ความพยายามบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น