เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณกำลังเบื่ออาหาร

การเบื่ออาหาร หรือ Anorexia เป็นอาการที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ว่าจะเป็นสุนัข  แมว  นก  หนูฯลฯ  โดยจะเริ่มมีความรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาไม่ปรกติ ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้คุณๆ อาจจะสังเกตเห็นความผิดปรกติอื่นๆ หรือพบว่ามีพฤติกรรมอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร่วมด้วย
       เช่น มีอาการหงอยเหงาเซื่องซึม  นอนนิ่งๆ กิจกรรมต่างๆ ลดลง  มีการแยกตัวออกจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นสำหรับในกรณี ที่เลี้ยงรวมกันมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไป อย่างนี้เป็นต้น

การเบื่ออาหารนั้นโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการที่สัตว์สูญเสียความอยากอาหาร การปฏิเสธไม่ยอมกินอาหาร การขาดความกระตือรือล้นเมื่อเจ้าของให้อาหารแม้ว่าเป็นอาหารจานโปรดหรืออาหารสูตรปรุงพิเศษก็ตามที รวมทั้งการที่สัตว์ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปรกติเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตามแต่
         เมื่อเปรียบเทียบกับความหิวแล้วความอยากอาหารจัดเป็นเรื่องของจิตใจในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึกและความทรงจำ  ขณะที่ความหิวเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นโดยความต้องการของร่างกาย 

อาการเบื่ออาหารมิได้มีความจำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่ง หรือมิได้เป็นตัวบ่งชี้ที่จำเพาะต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งหมายความว่าหากคุณหมอบอกคุณว่า สัตว์เลี้ยงแสดงอาการเบื่ออาหารนั้นยังเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณหมอสามารถระบุลงไปได้ชัดเจนว่า สัตว์เลี้ยงของคุณนั้นป่วยเป็นโรคอะไร  การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปรกติที่นำมาสู่อาการเบื่ออาหารและการวินิจฉัยโรคให้ถูกเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการรักษาที่เหมาะสมจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมอีกมาก 
        อาทิ ประวัติการเจ็บป่วย การทำวัคซีน วิธีการเลี้ยง การให้อาหาร  รวมไปถึงการตรวจร่างกายของสัตว์ เช่น การตรวจภายในช่องปาก ตรวจดูสภาพเหงือกและฟัน สังเกตจากกลิ่นปากและลมหายใจ  มีการคลำบริเวณหน้าท้อง เพื่อตรวจสอบขนาดและรูปร่างของอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้อง
        การวัดอุณหภูมิร่างกายและการชั่งน้ำหนัก  รวมทั้งการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทางโลหิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ปริมาณเม็ดโลหิตแดงและเม็ดโลหิตขาว ความเข้มข้นของสารประกอบต่างๆ ในน้ำเลือด ฯลฯ   ยังอาจจะมีการตรวจวิเคราะห์องประกอบของน้ำปัสสาวะ

การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์  ตลอดจนการตรวจตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติมจากห้องทดลองตามความเหมาะสม  มีการเอกซเรย์ช่องอกและช่องท้องดังนี้เป็นต้น 

สาเหตุของการเบื่ออาหาร มีอยู่มากมายหลายประการ  ส่วนใหญ่สัตว์จะแสดงอาการเบื่ออาหารเมื่อมีความผิดปรกติเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบร่วมกัน
       ไม่ว่าเป็นระบบทางเดินอาหารที่เริ่มตั้งแต่ปาก  หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับและตับอ่อน  ระบบปัสสาวะ (ไต)  ในระบบไหลเวียนโลหิต (หัวใจ  เลือด)  หรือในระบบหายใจ (ปอด  หลอดลม)  หรือที่ผิวหนัง  สมอง  และอวัยวะอื่นๆ อีกมากมายของร่างกาย
        หรือแม้แต่ความเจ็บปวด เช่น ความเจ็บปวดจากบาดแผลต่างๆ ล้วนสามารถทำให้สัตว์สูญเสียความอยากอาหารได้เช่น กัน  และหากสัตว์เลี้ยงยังมีอาการเบื่ออาหารคงอยู่เป็นเวลานานเกินกว่า 24 ชั่วโมงก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกสัตว์ ได้แก่ลูกสุนัขและแมวซึ่งมีอายุยังไม่ถึง 6 เดือนนั้นยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษถึงอันตราย ที่อาจเกิดตามมาได้ 

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบางโอกาสสัตว์เลี้ยงบางรายอาจมีการปฏิเสธอาหารโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดปรกติใดใดของร่างกายก็ได้ อาจเนื่องมาจากไม่ชอบรสชาติอาหารที่คุณๆ อาจจะเพิ่งเปลี่ยนชนิดให้ใหม่ หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น
       การย้ายที่อยู่ใหม่ การมีสัตว์เลี้ยงแปลกหน้ามาใหม่  การมีบุคคลแปลกหน้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในบ้าน  หรือการที่สมาชิก
เก่าในบ้านไม่อยู่  ฯลฯ 

วิธีรักษาเบื้องต้น หลังจากทราบสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเบื่ออาหารแล้วคุณหมอจึงสามารถวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพได้

ซึ่งการรักษาอาการเบื่ออาหารแบ่งได้เป็นสองวิธีคือ
           การรักษาแบบจำเพาะเจาะจง (Specific Treatment) หมายถึงให้การรักษาเพื่อชะลอ หรือกำจัดสาเหตุของความผิดปรกติให้หมดไปโดยตรง  เช่น  การให้ยาปฏิชีวนะกรณีที่สัตว์เลี้ยงมีการติดเชื้อแบคทีเรีย  การรักษาแผลในช่องปากหรือเหงือกอักเสบที่ทำให้เคี้ยวอาหารไม่สะดวก  การผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินอาหารกรณีที่เกิดการขัดขวางการส่งผ่านอาหารในหลอดอาหาร  กระเพาะอาหารหรือลำไส้ 
ส่วนอีกวิธีเป็นการรักษาตามอาการ (Supportive Treatment) หมายถึงการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการหรือความรุนแรงของความผิดปรกติที่สัตว์แสดงให้เห็น ในกรณีที่ไม่สามารถหรือยังไม่สามารถแก้ไขหรือกำจัดสาเหตุของความผิดปรกติได้โดยตรง เช่น การให้สารน้ำชนิดต่างๆทางเส้นเลือดหรือใต้ผิวหนังเพื่อทดแทนอาหาร  การให้ยากระตุ้นให้อยากอาหาร  เป็นต้น 

คุณควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัตว์เลี้ยงที่มีอาการเบื่ออาหาร 
         สิ่งแรกที่คุณๆ ควรกระทำก็คือ การสังเกตเพื่อบอกเล่าให้คุณหมอทราบ  โดยเริ่มจากการสังเกตดูซิว่าที่บ้านของคุณๆนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง เช่น  เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่  สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ผู้คนแปลกหน้าย้ายเข้ามาใหม่บ้างหรือไม่ 
         การเฝ้าระวังดูว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปรกติอื่นๆ อีกหรือไม่  จากนั้นให้ช่วยสัตว์ต่อสู้กับภาวะขาดน้ำโดยการให้น้ำดื่มผสมเกลือแร่หรือน้ำตาล  รวมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษช่วยเพื่อให้สัตว์เลี้ยงยินยอมกินอาหาร เช่น อุ่นอาหารเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนั้นช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร  การผสมอาหารที่เพิ่งปรุง
เสร็จใหม่ๆ เข้ากับอาหารสำเร็จรูป  การทำให้อาหารอ่อนนุ่มขึ้นโดยผสมน้ำเล็กน้อยในอาหารแห้งหรืออาหารเม็ด  การให้อาหารเหลวที่กลืนง่ายและมีกลิ่นหอมสำหรับสัตว์ อย่างเช่น  ไข่ลวก  น้ำแกงอุ่นๆ เป็นต้น  หรือการป้อนอาหารด้วยมือแทนการใช้ชามอาหาร  มีข้อควรระวังกรณีอุ่นอาหารก็คืออย่าอุ่นจนร้อนเกินไปหรืออย่าให้อาหารในขณะที่ยังร้อนจัดอยู่ และกรณีต้องการใช้อาหารปรุงเองสดๆ ใหม่ๆก็ควรปรึกษาคุณหมอก่อนว่ามีควรส่วนผสมใดบ้างและควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดบ้าง 
        กรณีที่คุณหมอแนะนำให้เปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารเฉพาะโรค แล้วสุนัขและแมวของคุณไม่ยอมกิน คุณน่าจะลองผสมอาหารใหม่เข้ากับอาหารเก่าโดยเริ่มจากการผสมอาหารใหม่ในปริมาณน้อยๆ ก่อนแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่ให้มากขึ้นจนไม่ต้องผสมอาหารเก่าเลยในที่สุด 

กรณีที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเห็นจะได้แก่การดูแลลูกสัตว์โดยเฉพาะลูกหมาและแมวที่อายุยังไม่ถึง 6 เดือน  หากพวกเขายังไม่หย่านม เจ้าของควรใช้กระบอกฉีดยาป้อนอาหารทดแทนนม (Milk Replacer) ซึ่งสามารขอจากคุณหมอหรือซื้อหาร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และการใช้น้ำนมโคพร้อมดื่มทดแทนนั้นต้องมีการปรับส่วนผสมเนื่องจากมีสารอาหารเข้มข้นต่ำกว่าน้ำนมธรรมชาติทั้งของสุนัขและแมว การให้น้ำแกงหรือน้ำซุปควรต้องระวังเรื่องความเค็มที่อาจสูงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของพลังงานกลับมีต่ำเกินไป  ส่วนการให้น้ำหวานหรือน้ำอัดลมชนิดต่างๆ อาจมีรสหวานเกินไปและมีปริมาณเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอ 
          ดังนั้น อาหารที่ผลิตสำหรับเด็กอ่อนก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
ทางที่ดีคือควรปรึกษาคุณหมอก่อนว่า หากสัตว์เลี้ยงของคุณเบื่ออาหารนั้น คุณควรปฏิบัติอย่างไร
จึงเหมาะสมที่สุด เพราะอาการผิดปรกติของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดและแต่ละตัวก็ย่อมมีความแตกต่าง
กันออกไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น