อายุน้องหมาเทียบกับอายุคน

ตาราง เปรียบเทียบอายุ น้อง หมา
อายถสุนัข(ปี)
อายุคน(ปี)
3 เดือน
5
6 เดือน
10
1
15
2
24
3
28
4
32
5
36
6
40
7
44
8
48
9
52
10
56
11
60
12
64
13
68
14
72
15
76
16
80
17
84
18
88
19
92
20
96

นี้คือตรางเปรียบเทียบครับ วิธีจำคือ 1ปีน้องหมาเท่ากับ 15 ปีคน เเล้ว 2ปีน้องหมาเท่ากับ24ปีคน นอกนั้นก็บวกไปทีละ4ปี ครับ
เเต่บ้างตำราบอกว่า ถ้าน้องหมาพันธุ์ใหญ่ให้ใช้ตารางนี้ครับ
เเต่ถ้าน้องหมาพันธุ์เล็กให้ 1ปีหมาเท่ากับ 15ปีคน 2ปีหมาเท่ากับ24ปีคน 3ปีหมาเท่ากับ 28 4ปีหมาเท่ากับ 32เเล้วนอกนั้นบวกไปที5ครับ 5ปีหมา 37ปีคน
เพราะน้องหมาสายพันธุ์เล็กมีการเติบโตเร็วกว่าพันธุ์ใหญ่ครับ (สำหรับบ้างที)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น