การฉีดวัคซีนให้สุนัข

การฉีดวัคซีนสุนัข

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลง จนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกายไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของวัคซีน

ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ 6-8 สัปดาห์แรก หลังจากลูกสุนัขคลอดออกมาเท่านั้น หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรค และป่วยเป็นโรคได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไป ระดับภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกัน เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน (8 สัปดาห์)

โปรแกรมการฉีดวัคซีนในสุนัข

ลูกสุนัขอายุ 6 สัปดาห์ (สุนัขอายุ 1 เดือนครึ่ง)
ฉีดวัคซีนโรคไข้หัดสุนัขหรือลำไส้อักเสบติดต่อ
** ฉีดในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แม่สุนัขไม่เคยฉีดวัคซีน หรือมีการระบาดของโรค
** ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 1

ลูกสุนัขอายุ 8 สัปดาห์ (สุนัขอายุ 2 เดือน)
ฉีดวัคซีนรวมโรคไข้หัดสุนัขเลปโตสไปโรซิส ตับ-อักเสบติดต่อและลำไส้อักเสบติดต่อ

ลูกสุนัขอายุ 10 สัปดาห์ (สุนัขอายุ 2 เดือนครึ่ง)
ฉีดวัคซีนรวมโรคไข้หัดสุนัขเลปโตสไปโรซิส ตับ-อักเสบติดต่อ
และลำไส้อักเสบติดต่อ

ลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ (สุนัขอายุ 3 เดือน)
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
** ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้ทำก่อน 12 สัปดาห์แล้วทำซ้ำเมื่ออายุ 12 สัปดาห์
** ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 2

ลูกสุนัขอายุ 16 สัปดาห์ (สุนัขอายุ 4 เดือน)
ฉีดวัคซีนโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
** ทำการถ่ายพยาธิครั้งที่ 3

สุนัขอายุ 6 เดือน
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น